Voorwaarden

Advertenties:
1. De advertenties hebben als doel om mensen met elkaar in contact te brengen voor werk in de horeca. Advertenties met een ander doel of advertenties met reclame-uitingen worden verwijderd, tenzij onder de rubriek betaalde bedrijfsadvertentie te zijn geplaatst. Kosten voor een dergelijke advertentie is 5 euro per maand ex btw. Voor een banner zijn de kosten op dit moment 10 euro ex btw per maand.

Aansprakelijkheid:
2. vriendenvandehoreca.nl is niet aansprakelijk voor de prestatie die wordt geleverd in een arbeidsovereenkomst of opdracht die is ontstaan met hulp van een advertentie op deze site of voor de betaling van de prestatie.

3. vriendenvandehoreca.nl is niet aansprakelijk voor schade die volgt uit storingen op de website of het niet beschikbaar zijn van de site.

Privacyverklaring:
4.1 identiteit vriendenvandehoreca: vriendenvandehoreca is geregistreerd onder kvk-nr. 51259079 en gevestigd te Lijnden (Haarlemmermeer)

4.2 doeleinde van gebruik gegevens bezoekers website vriendenvandehoreca: het opgegeven emailadres en eventueel de naam worden alleen gebruikt ten behoeve van het inloggen op vriendenvandehoreca.nl

Ook is voor vriendenvandehoreca de interactie/ onderlinge reacties in te zien, dit ten behoeve van het tegengaan van ongewenste reacties zoals reclame, spam en beledigend of anderszins oneigenlijk taalgebruik.

4.3 verstrekking aan derden: opgegeven gegevens zulllen niet aan derden worden verstrekt. Onder het team van vriendevandehoreca vallen de mensen werkzaam voor vriendenvandehoreca.

4.4 bewaren van gegevens: Het opgegeven emailadres en de eventueel vermelde naam worden door vriendenvandehoreca bewaard en kunnen op verzoek volgens de privacywetgeving uit ons bestand worden verwijderd.

4.5 inzage: wettelijk heeft de gebruiker van de website vriendenvandehoreca.nl recht om de gegevens die bij vriendenvandehoreca is opgeslagen op te vragen of indien nodig te wijzigen of te verwijderen.

4.6 gebruik zonder gegevens te verstrekken: op vriendenvandehoreca.nl is het mogelijk om anoniem te adverteren. Zonder een emailadres is alleen passief gebruik van de website mogelijk.

4.7 beveiling website: vriendenvandehoreca.nl maakt gebruik van het https protocol om een veilige uitwisseling van gegevens te kunnen bieden.

4.8 cookies: Vriendenvandehoreca maakt gebruik van analytische en functionele cookies die niet gepersonaliseerd zijn. Dus niet voor een reclame doeleinde etc.